Μεταφραστικό #6: Ελληνικά -> English (πολύ δύσκολο)

Ένα πάρα πολύ δύσκολο μεταφραστικό σταυρόλεξο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά (επίπεδο 5/5). Ποιος/-α τολμάει; (Επιμέλεια: Παναγιώτης Καναρέλλης)
Very hard Greek-to-English translation crossword. Who dares?

Published by Crossworld Communication

Crosswords - translation - copywriting - photography

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: