Μεταφραστικό #7: Ελληνικά -> English

Ένα μεταφραστικό σταυρόλεξο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά. (Επίπεδο 3/5). Για να βρείτε τα υπόλοιπα μεταφραστικά σταυρόλεξα στα Ελληνικά, πατήστε εδώ. Greek-to-English translation crossword (level 3,5/5). A list of all Greek translation crossword can be found here.

(Επιμέλεια: Μαρίνα Λαγού/Παναγιώτης Καναρέλλης)

Published by Crossworld Communication

Crosswords - translation - copywriting - photography

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: