Μεταφραστικό #9: Ελληνικά -> español

Ένα εύκολο μεταφραστικό σταυρόλεξο από τα Ελληνικά στα Ισπανικά. (Επίπεδο 2/5). Για να βρείτε τα υπόλοιπα μεταφραστικά σταυρόλεξα στα Ελληνικά, πατήστε εδώ. Greek-to-Spanish translation crossword (level 2/5). A list of all Greek translation crossword can be found here. Un crucigrama del griego al español (nivel 2/5). Aquí encontrarás una lista con todos los crucigramas griegos. (Το Ñ κάτω από τον πίνακα – ‘Ñ’ below the grid. – La Ñ por de bajo de la grilla.)

Για εκτύπωση/Printable version/Para imprimir:

(Επιμέλεια: Μαρίνα Λαγού)

Published by Crossworld Communication

Crosswords - translation - copywriting - photography

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d