Μεταφραστικό #9: Ελληνικά -> español

Ένα εύκολο μεταφραστικό σταυρόλεξο από τα Ελληνικά στα Ισπανικά. (Επίπεδο 2/5). Για να βρείτε τα υπόλοιπα μεταφραστικά σταυρόλεξα στα Ελληνικά, πατήστε εδώ. Greek-to-Spanish translation crossword (level 2/5). A list of all Greek translation crossword can be found here. Un crucigrama del griego al español (nivel 2/5). Aquí encontrarás una lista con todos los crucigramas griegos. (Το Ñ κάτω από τον πίνακα – ‘Ñ’ below the grid. – La Ñ por de bajo de la grilla.)

Για εκτύπωση/Printable version/Para imprimir:

(Επιμέλεια: Μαρίνα Λαγού)

Published by Crossworld Communication

Crosswords - translation - copywriting - photography

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EXCLUSIVE! BINERO 2.0, THE PERFECT DANCE OF ZEROES AND ONES Find out more
%d bloggers like this: