A=B #1

Dit lijkt gewoon een klassiek kruiswoordraadsel, maar er zijn weerhaken: A=B, B=C , C=D, enz. Opgelet: IJ/Y = Z. Door alles een letter op te schuiven wordt een redelijk eenvoudige puzzel plots een hele klus, want het referentiekader is naar de vaantjes. Tip: klik regelmatig op ‘Check’. Afdrukbare versie onder de foto. Wffm tvddft!! KlikContinue reading “A=B #1”

01234576789-woord 2

Dit lijkt gewoon een klassiek kruiswoordraadsel, maar er zijn weerhaken: de woorddelen NUL/EEN/TWEE/DRIE/VIER/VIJF/ZES/ZEVEN/ACHT/NEGEN moet je vervangen door het respectieve cijfer. ‘Zevenkamp’ wordt dus ‘7kamp’. Opgelet: IJ ≠ Y. De IJ staat onder het rooster. Klik erop om die indien nodig op de ‘cursorpositie’ in te geven. Klik hier voor meer informatie i.v.m. woordkeuze e.a. WilContinue reading “01234576789-woord 2”

01234576789-woord 1

Dit lijkt gewoon een klassiek taalneutraal kruiswoordraadsel, maar er zijn weerhaken: de woorddelen NUL/EEN/TWEE/DRIE/VIER/VIJF/ZES/ZEVEN/ACHT/NEGEN moet je vervangen door het respectieve cijfer. ‘Benul’ wordt dus ‘be0’. Opgelet: IJ ≠ Y. De IJ staat onder het rooster. Klik erop om die indien nodig op de ‘cursorpositie’ in te geven. Klik hier voor meer informatie i.v.m. woordkeuze e.a.Continue reading “01234576789-woord 1”