Μεταφραστικό #13 English->Ελληνικά (#4)

The fourth English->Greek translation crossword ever! Test your knowledge of the Greek language and Greek spelling (or the English language if you’re Greek). No Greek keyboard? You may want to install one, but of course you can also use the alphabet below the grid. If the grid doesn’t fit the screen, just adjust the size.Continue reading “Μεταφραστικό #13 English->Ελληνικά (#4)”

Μεταφραστικό #12 English->Ελληνικά (#3)

The third English->Greek translation crossword ever! (Level 2.5 for Greeks and 4/5 for Greek learners.) Test your knowledge of the Greek language and Greek spelling. No Greek keyboard? You may want to install one, but of course you can also use the alphabet below the grid. If the grid doesn’t fit the screen, just adjustContinue reading “Μεταφραστικό #12 English->Ελληνικά (#3)”

Μεταφραστικό #11 English->Ελληνικά (#2)

The second English->Greek translation crossword ever! Test your knowledge of the Greek language and Greek spelling. No Greek keyboard? You may want to install one, but of course you can also use the alphabet below the grid. If the grid doesn’t fit the screen, just adjust the size. Level: 2/5. (Επιμέλεια: Μαρίνα Λαγού) Για εκτύπωση/PrintableContinue reading “Μεταφραστικό #11 English->Ελληνικά (#2)”

Μεταφραστικό #10 English->Ελληνικά

The very first online English->Greek translation crossword ever! Test your knowledge of the Greek language, and Greek spelling. No Greek keyboard? You may want to install one, but of course you can also use the alphabet below the grid. If the grid doesn’t fit the screen, just adjust the size. Level: 2/5. (Επιμέλεια: Μαρίνα Λαγού)Continue reading “Μεταφραστικό #10 English->Ελληνικά”

Μεταφραστικό #9: Ελληνικά -> español

Ένα εύκολο μεταφραστικό σταυρόλεξο από τα Ελληνικά στα Ισπανικά. (Επίπεδο 2/5). Για να βρείτε τα υπόλοιπα μεταφραστικά σταυρόλεξα στα Ελληνικά, πατήστε εδώ. Greek-to-Spanish translation crossword (level 2/5). A list of all Greek translation crossword can be found here. Un crucigrama del griego al español (nivel 2/5). Aquí encontrarás una lista con todos los crucigramas griegos.Continue reading “Μεταφραστικό #9: Ελληνικά -> español”

Μεταφραστικό #8: Ελληνικά -> English

Ένα μεταφραστικό σταυρόλεξο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά. (Επίπεδο 3/5). Για να βρείτε τα υπόλοιπα μεταφραστικά σταυρόλεξα στα Ελληνικά, πατήστε εδώ. Greek-to-English translation crossword (level 3/5). A list of all Greek translation crossword can be found here. (Επιμέλεια: Μαρίνα Λαγού) Printable version:

Μεταφραστικό #7: Ελληνικά -> English

Ένα μεταφραστικό σταυρόλεξο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά. (Επίπεδο 3/5). Για να βρείτε τα υπόλοιπα μεταφραστικά σταυρόλεξα στα Ελληνικά, πατήστε εδώ. Greek-to-English translation crossword (level 3,5/5). A list of all Greek translation crossword can be found here. (Επιμέλεια: Μαρίνα Λαγού/Παναγιώτης Καναρέλλης)

Μεταφραστικό #6: Ελληνικά -> English (πολύ δύσκολο)

Ένα πάρα πολύ δύσκολο μεταφραστικό σταυρόλεξο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά (επίπεδο 5/5). Ποιος/-α τολμάει; (Επιμέλεια: Παναγιώτης Καναρέλλης)Very hard Greek-to-English translation crossword. Who dares?

Μεταφραστικό #5 Ελληνικά -> English/Français

Ένα μεταφραστικό σταυρόλεξο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και τα Γαλλικά για να σας μπερδέψω λίγο. Διαλέξτε την κατάλληλη γλώσσα για κάθε λέξη και λύστε το σταυρόλεξο. Για Η/Υ και τάμπλετ.Greek to English/French translation crossword.Mots croisés de traduction du grec au français et à l’anglais.