Μεταφραστικό #13 English->Ελληνικά (#4)

The fourth English->Greek translation crossword ever! Test your knowledge of the Greek language and Greek spelling (or the English language if you’re Greek). No Greek keyboard? You may want to install one, but of course you can also use the alphabet below the grid. If the grid doesn’t fit the screen, just adjust the size.Continue reading “Μεταφραστικό #13 English->Ελληνικά (#4)”

Μεταφραστικό #12 English->Ελληνικά (#3)

The third English->Greek translation crossword ever! (Level 2.5 for Greeks and 4/5 for Greek learners.) Test your knowledge of the Greek language and Greek spelling. No Greek keyboard? You may want to install one, but of course you can also use the alphabet below the grid. If the grid doesn’t fit the screen, just adjustContinue reading “Μεταφραστικό #12 English->Ελληνικά (#3)”

Μεταφραστικό #11 English->Ελληνικά (#2)

The second English->Greek translation crossword ever! Test your knowledge of the Greek language and Greek spelling. No Greek keyboard? You may want to install one, but of course you can also use the alphabet below the grid. If the grid doesn’t fit the screen, just adjust the size. Level: 2/5. (Επιμέλεια: Μαρίνα Λαγού) Για εκτύπωση/PrintableContinue reading “Μεταφραστικό #11 English->Ελληνικά (#2)”

Μεταφραστικό #10 English->Ελληνικά

The very first online English->Greek translation crossword ever! Test your knowledge of the Greek language, and Greek spelling. No Greek keyboard? You may want to install one, but of course you can also use the alphabet below the grid. If the grid doesn’t fit the screen, just adjust the size. Level: 2/5. (Επιμέλεια: Μαρίνα Λαγού)Continue reading “Μεταφραστικό #10 English->Ελληνικά”